دانلود بانک اطلاعات فروشندگان کتاب کشور ، خرید شماره موبایل اتحادیه فروشندگان کتاب کشور

این پکیج شامل اطلاعات صنف فروشندگان کتاب کشور میباشد. با خرید و دانلود بانک اطلاعات و شماره موبایل فروشندگان کتاب میتوانید تبلیغات خود را هدفمند نمایید و درصد اثر بخشی آن را افزایش دهید.
- تعداد ردیف اطلاعات : 12,745 ردیف
تعداد قیمت (ريال)
603 در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 70 درصد است (دارای موبایل) 452,250
1868 در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 75درصد است (بانک فاقد شماره موبایل) 59,776
3411 در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (دارای موبایل) 3,206,340
356 در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 85 درصد است (دارای موبایل) 356,000
52 در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 99 درصد است (دارای موبایل) 52,000
6455 درصد خطای اطلاعات زیاد است (فاقد موبایل - تلفن ثابت قدیمی) 103,280
- تعداد شماره های موبایل : 4,201 ردیف
- فرمت فایل excel
- دریافت فایل اکسل بلافاصله پس از خرید
- اطلاعات فایل اکسل شامل ستون های زیر است : نام واحد صنفی، نام مدیریت، شماره تماس، موبایل، آدرس، استان
قیمت : 4,229,646 ریال

تخفیف: 211,482 ریال

قیمت کل: 4,010,000 ریال