واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در لرستان به تعداد 363 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کتابفروشی یاسین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانسجاد قبادپورکوهدشت ، کوهدشت ، خیابان دکتر حسابی ، روبروی دبیرستان دکتر حسابی ، طبقه .111
کتابفروشی نظری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانهاجر آدینه وندگراب ، گراب ، خ رهبری ، نبش کوچه وصال ، طبقه همکف146
نوین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستاناسد سوری لکیکوهدشت ، فردوسی ، میدان امام ، نبش خیابان سمیه ، طبقه همکف127
کتاب فروشی بزرگ شهر نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانزهرا رئیسوندگراب ، پشت جاده ، کوچه پیروزی ، گراب خیابان رهبری ، طبقه همکف140
کتابسرای تهران نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانسیروس جهانی نژادکوهدشت ، میدان شهدا ، خیابان شهید عبداله شهبازی ، کوچه شهید عبداله شهبازی ، طبقه همکف145
داریوشرشنو رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانداریوش رشنوکوهدشت ، جهاد جنوبی ، میدان بسیج ، خیابان رهبری ، طبقه همکف144
کتاب فروشی محمد جواد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانحمزه مهدیانیرشنوده ، جاده رومشکان ، خیابان گورستان ، کوچه بوستان 4 ، طبقه همکف138
لوازم التحریر پت و مت نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانسیروس زینتینورآباد - منصورآباد - کوچه نگارستان1 - کوچه نگارستان2 - طبقه اول146
کافه کتاب امیر نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانامیر عزیزیاننورآباد ، مسجد امام خمینی ، بلوار شهید بهشتی ، میدان امام ، طبقه همکف171
کتاب و نوشت افزار فرهنگ نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانلیلا رحمانی حیدرآبادینورآباد ، مرکزشهر ، کوچه شهید علی محمودی ، خیابان شهید رجایی ، طبقه همکف178
كتابفروشي پارس تحرير نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانامیرحسین مریدیانشهید رجایی امام حسین 1140
معصومهجمالي رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانمعصومه جماليميدان شهدا خيابان شهيد شهبازي124
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانسهیل نعمتیخ بوعلی روبروی دادگستری 0119
كتابفروشي و لوازم التحرير خليج فارس نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانمسعود جمالیامام خمینی فردوسی 0119
کتاب فروشی امیری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانبهروز امیریالشتر - بادامستان - کوچه شهید ملک حسین امیری - خیابان آیت اله بروجردی - طبقه همکف114
کتاب فروشی خانم رحیمی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانپروانه رحیمیالشتر - بادامستان - کوچه شهید ملک حسین امیری - خیابان آیت اله بروجردی - طبقه همکف126
کتاب فروشی اسدالهی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستاناحسان اسدالهیالشتر ، میدان بسیج ، کوچه شهیدصفرنورمحمدی ، خیابان شهید مدنی ، طبقه اول126
کتاب فروشی مرادی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانمحمد مرادی نصرالشتر ، کهمان ، خیابان طالقانی غربی ، خیابان بادامستان ، طبقه همکف137
خوارزمي نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانفاطمه غالبی حاجیوندناصرالدین شهدا 0100
پارس رسام نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در لرستانمهلا زلقیدورود ، خیابان امام ، زیر پل وحدت ، کوچه گلشن سوم ، طبقه همکف134