واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در گیلان به تعداد 319 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سیگارودی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلاننگین سیگارودیامام جنب بستنی فروشی توکلی 0110
به مدیریت اسماعیل عباس زاده تسلیمی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلاناسماعیل عباس زاده تسلیمیامام کتاب فروشی 0169
شهر کودک بادبادک نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانسیده حمیده پرورهلاهیجان ، شیشه گران ، کوچه آقا سید حسین ، خیابان کاشف شرقی ، پلاک -103 ، طبقه همکف122
کتابسرای امید نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانسیدنقی مقام آساءلاهیجان ، میدان شهدا ، کوچه ((شجاع العلماء)) ، خیابان امام خمینی ، پاساژ خیرخواه ، طبقه اول121
یار مهربان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانعلی نجاتیلاهیجان ، 22 آبان ، خیابان 22 آبان ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف158
تحویلدار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانمحسن پورتحویلداریامام خمینی کتابفروشی 0140
مرکز کتاب دانشگاهی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانافشین آرایشلاهیجان - سوستان - کوچه حزین 12 - بلوار شهید اسماعیل پور - طبقه همکف138
کتاب فروشی مودتی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانایرج مودتی بافکراباتر ، خیابان شهید هوشمند ، کوچه (( فرعی اول ))-جنب کانون فرهنگی ، پلاک . ، طبقه همکف106
کتاب فروشی پیام نور نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانمسعود حبیبی لادمخیکسماء ، خیابان دانشگاه ، روبروی دانشگاه پیام نور ، پلاک 272 ، طبقه همکف112
کتابفروشی معلم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانپروانه تقی پورتمیجانیخیابان شهدا جنب آموزش و پرورش -109
کافه کتاب شهر نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانسیدعلی اکبر کسائیرشت - شهرداری(گذرحاج آقابزرگ) - کوچه (( سید رضا حسینی )) - کوچه شهیدرضا مهربان - طبقه همکف115
کتابفروشی سهرابی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانعزت اله سهرابی وسکهپره سر ، امام خمینی ، خیابان بوستان 10 - ( خ استقلال ) ، بلوار امام خمینی ، پلاک -676 ، طبقه همکف100
مسعودنیکی نژادصومعه سرائی رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانمسعود نیکی نژادصومعه سرائیرشت - منظریه(فلکه گاز) - کوچه فرخی - بلوار نامجو - طبقه همکف20
کتاب فروشی صادقی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانمرتضی صادقیرضوانشهر ، رضواند ه ، کوچه ( فرعی اول ) ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف136
شکوری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانپرویز شکوریرضوانشهر ، غریبنده ، خیابان شهید محمود راست روش ، خیابان (( 22 بهمن )) ، ساختمان نیلوفرآبی 3 ، طبقه همکف130
شمیمشاه بندری جورشری رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانشمیم شاه بندری جورشریرشت - مطهری(حاجی آباد،بادی الله - خیابان آیت اله بحرالعلوم ( بادی اله ) - بلوار شهید مطهری - ساختمان کاسپین - طبقه اول - واحد غربی23
کودک آموز نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانسیده مریم موسوی فیردهرشت - چهاربرادران(میکائیل) - خیابان شهیدغلامرضاقربانی - بن بست مروارید - پلاک -402 - طبقه اول110
کتاب آریا نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانفرهاد تولیهرشت - حاجی آباد(مسجد صفی) - کوچه حافظی - خیابان انقلاب - پاساژ مریم - طبقه همکف149
سیده فاطمهسیدفاضل پور رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانسیده فاطمه سیدفاضل پوررشت - رشتیان - خیابان آیت اله طالقانی - بلوار شهید رجائی - ساختمان 85 - طبقه همکف - 27
کتابفروشی باقری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در گیلانحجت باقریرشت ، شهر داری ، خیابان شهید سهیل دبیری ، خیابان سعدی ، طبقه همکف116