واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در کرمان به تعداد 226 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کتابفروشی حسینی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانتوران حسینیقلعه گنج ، مرکز شهر ، خیابان امام خمینی ، خیابان ولیعصر ، طبقه همکف202
عصراندیشه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانحمید شاهرخیجیرفت ، امام خمینی ، خیابان 17 شهریور غربی ، خیابان تختی شمالی ، پلاک 205 ، طبقه همکف293
شهرکتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانمنوچهر فاریابیجیرفت ، هلال احمر ، کوچه آزادی 13 ، خیابان آزادی ، پلاک 114 ، طبقه همکف321
قائم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانطاهره حسینی نسب کهنوججیرفت ، دانشجو ، کوچه دانشجو 7 ، خیابان دانشجو ، پلاک 14 ، طبقه همکف ، واحد 2302
اخوان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانسیدرسول افتخارافضلیجیرفت ، شهرداری ، کوچه امیرکبیر 14 ، بن بست امیر کبیر 12 ، طبقه همکف336
به مدیریت ربابه راینی زاده نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانربابه راینی زادهجیرفت ، شهرک شهبدبهشتی ، کوچه خیبر 26 ، کوچه امیری ، طبقه همکف303
به مدیریت پوران رضاخانی پوردودل نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانپوران رضاخانی پوردودلجیرفت ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه سرداران 10 ، خیابان سرداران ، طبقه همکف285
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانسیدمحمدجواد قرشیجیرفت ، مرکز شهر ، کوچه تختی شمالی 4 ، خیابان تختی شمالی ، طبقه زیر زمین308
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانحدیث بهره مندجیرفت ، سپاه ، کوچه استقلال 25 ، خیابان استقلال ، پلاک 9 ، طبقه همکف328
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانعلی شریفیجیرفت ، ولیعصر ، خیابان ولیعصر شرقی ، خیابان تختی جنوبی ، طبقه همکف281
رنجبر نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرماننگار دلفاردیجیرفت - هلیل - کوچه کوثر 2 - بلوار کوثر - طبقه همکف272
کوثر نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانحامد شهدادی ماریکیجیرفت - مرکز شهر - خیابان طالقانی جنوبی - کوچه طالقانی جنوبی 10 - پلاک 11 - طبقه همکف263
فیلاسوفیا نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانفریبا بهره مندجیرفت - مالک اشتر - خیابان مالک اشتر - خیابان دانشجو - طبقه همکف204
امین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانامین بحرآسمانیجیرفت - هلیل - کوچه کوثر 2 - بلوار کوثر - طبقه همکف210
به مدیریت مهدیه تیرگرگویگانی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانمهدیه تیرگرگویگانیجیرفت - شهرداری - بن بست صادقی - خیابان عدالت - طبقه همکف308
سایه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانعلی عادلی حنطهجیرفت ، دهخدا ، کوچه اصغر عادلی ، خیابان تختی جنوبی ، طبقه همکف230
المهدی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانهوشنگ رضائی زادهجیرفت ، ژاندارمری ، کوچه ابوذر شمالی3 ، خیابان ابوذر شمالی ، پلاک 235 ، طبقه همکف228
هم شاگردی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرماناحمدرضا گیلانیجیرفت - زندان - خیابان کشاورز جنوبی - خیابان زندان - پلاک 8 - طبقه همکف287
رنگین کمان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانعباس عارفی مسکونیجیرفت - شهرک شهید رجایی - کوچه جماران 22 - بلوار جماران - طبقه همکف205
پارسه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در کرمانجمیله اسکندری دامنهجیرفت - ایستگاه کرمان - کوچه ولایت 20 - خیابان ولایت - طبقه همکف261