واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در قم به تعداد 319 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
رضوی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممحمدحسن عقيقي بخشايشقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 110 - طبقه همکف107
تخصصی حقوق نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسيدكاظم منتظريقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ ناشران - پلاک 22 - طبقه همکف110
کتاب فروشی رسالت نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممنار الزغبیقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 20 - طبقه زیرزمین100
کتابشناسی شیعه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمرضا مختاری اسفیدواجانیقم ، نیروگاه ، خیابان توحید ، کوچه توحید 7 ، پلاک 22 ، طبقه همکف93
دنیای کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسیدمحمد مولاناقم - چهار راه شهداء - خیابان شهداء - (صفائیه ) - مجتمع تجاری صفائیه - طبقه سوم - واحد -102
کتابفروشی احمدی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمعليرضا احمدي ورنكشيقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 50 - طبقه همکف پایین105
بوستان عترت نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمابراهیم فرمانی مرنگلوقم - چهار راه شهداء - ابتدای بلوار معلم غربی - روبروی بوستان کتاب - پلاک 570 - طبقه همکف100
کتاب فروشی پرواز نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسیما صادقی اصفهانیقم - سالاریه - خیابان اقاقیا - نبش کوچه اقاقیا 3 - مجتمع تجاری باران - طبقه اول - واحد 129106
کمال نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسيداصغر شريفيونقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 88 - طبقه همکف بالا105
آینده سازان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمجعفر لطفعليخانيقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 71 - طبقه همکف پایین104
معلم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسيدمحمد روحانيقم - حرم مطهر - خیابان آیت الله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 80 - طبقه سوم (راه پله)133
کتابفروشی پارسا نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممحمدابراهیم پارساقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی(ارم) - پاساژ قدس - - - پلاک 21 - طبقه زیرزمین93
کتاب شاخص نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممریم السادات وفائیقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 98 - طبقه همکف بالا - واحد -122
کتابفروشی حرفه وفن نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمعلی عبدلیقم - محلاتی - بلوار شهیدمحلاتی - مقابل اداره کل فنی وحرفه ای - پلاک 200 - طبقه همکف139
دار زین العابدین(ع) نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسیدمحمد سیدزین العابدینقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 36 - طبقه زیرزمین92
اندیشه سازان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممحمدحسن بشارتیقم - حرم مطهر - خیابان آیت اله مرعشی نجفی - (ارم) - پاساژ قدس - پلاک 114 - طبقه همکف93
دار الهدی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قممحمد خوش نامقم - خیابان آیت الله مرعشی نجفی - گذرخان - جنب مسجد امام رضا(ع) - پلاک 236 - طبقه همکف101
پخش کتاب شمیم انتظار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمابوذر مهدوی نیاقم - آذر - خیابان شهیدطالقانی - (آذر) - پاساژ سعدی - طبقه دوم - واحد 27131
کتابسرای زمرد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسیدعلی محمد حسنی زادهقم - خیابان آیت اله مرعشی نجفی (ارم) - چهار راه شهداء - بلوار معلم - مجتمع تجاری ناشران - طبقه همکف - واحد 22102
کتابفروشی دارالعلم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در قمسیداحمد امینی قمیقم ، خیابان ارم ، چهار راه شهداء ، بلوار معلم ، مجتمع تجاری ناشران ، پلاک 7 ، طبقه همکف90