واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در خوزستان به تعداد 678 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه کتاب مدملی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانمصطفی مدملی مسجدسلیمان، پاساژ امام حسین ع، طبقه سوم، فروشگاه کتاب مدملی314
.......... نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسیدمحمد حسینیبیت المقدس روبروی دانشگاه پیام نور 00
حمودی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعلی حمودیخرمشهر ، زمین شهری ، بلوار دانشگاه ، . ، طبقه همکف317
کتاب فروشی پیام نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانحدیث جمالپورخیابان شهید بهشتی شهید بهشتی 663363
کتابفروشی نوین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانولید دورقیخ استقلال ا 0302
نژاد کرم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانشکراله نژاد کرمخیابان نحوی- خیابان مسجد بردی کوچه پشت دادگستری جنب دبیرستان شایستگان238
آموزیان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانرضا آموزیانذوالفقاری ندارد 0294
خاضعی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانجعفر خاضعیپیروز ندارد 0294
تقوائی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسید فتح اله تقوائیپیروز ندارد 46267
صیاد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانهادی صیادبهبهان - امام زاده حیدر - خیابان معلم - خیابان عالیان - پلاک 163 - طبقه همکف425
یوسفنیکزاد رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانیوسف نیکزادخیابان شهید نهائی روبروی مجتمع ستاره شهر254
قیصر زاده نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعلی قیصر زادهخیابان شهید زیبایی روبروی بیمارستان شهید زاده290
پگاه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانقدرت اله خادم بشیریخیابان عدالت میدان جوانمردی کوچه سبزپوشان جنب آزمایشگاه دکتر طاهری306
کتاب و نوشت افزار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعبدالحسن آزادمنشخیابان شهید بخردیان نرسیده به دبیرستان نمونه آزادگان345
اندیشه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانقدرت اله فلاح اسلامیمیدان بید بلند ابتدای جاده سیمان روبروی بانک ملی -301
آبرنگ نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانمریم قنواتیبندرماهشهر ، خیابان سعیدی- ، خیابان فرهنگ- ، روبروی درمانگاه شفا- ، طبقه همکف279
کانون نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسعید حیاتیفاز3-خیابان نهم-جنب مسجد14معصوم278
نوین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانناصر والی پورخ طالقانی- خ شهیدمجدم-روبروی تلاش3252
ندارد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانصالح عباسیخ شهید باهنر -روبروی درمانگاه آریا263
بهار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانافسانه گاموریخیابان سعیدی -چهارراه چهارم-نبش 15خردادشمالی259