واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در خوزستان به تعداد 678 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه کتاب مدملی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانمصطفی مدملی مسجدسلیمان، پاساژ امام حسین ع، طبقه سوم، فروشگاه کتاب مدملی209
.......... نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسیدمحمد حسینیبیت المقدس روبروی دانشگاه پیام نور 00
حمودی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعلی حمودیخرمشهر ، زمین شهری ، بلوار دانشگاه ، . ، طبقه همکف210
کتاب فروشی پیام نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانحدیث جمالپورخیابان شهید بهشتی شهید بهشتی 663254
کتابفروشی نوین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانولید دورقیخ استقلال ا 0218
نژاد کرم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانشکراله نژاد کرمخیابان نحوی- خیابان مسجد بردی کوچه پشت دادگستری جنب دبیرستان شایستگان179
آموزیان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانرضا آموزیانذوالفقاری ندارد 0204
خاضعی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانجعفر خاضعیپیروز ندارد 0216
تقوائی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسید فتح اله تقوائیپیروز ندارد 46187
صیاد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانهادی صیادبهبهان - امام زاده حیدر - خیابان معلم - خیابان عالیان - پلاک 163 - طبقه همکف340
یوسفنیکزاد رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانیوسف نیکزادخیابان شهید نهائی روبروی مجتمع ستاره شهر181
قیصر زاده نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعلی قیصر زادهخیابان شهید زیبایی روبروی بیمارستان شهید زاده194
پگاه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانقدرت اله خادم بشیریخیابان عدالت میدان جوانمردی کوچه سبزپوشان جنب آزمایشگاه دکتر طاهری219
کتاب و نوشت افزار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانعبدالحسن آزادمنشخیابان شهید بخردیان نرسیده به دبیرستان نمونه آزادگان263
اندیشه نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانقدرت اله فلاح اسلامیمیدان بید بلند ابتدای جاده سیمان روبروی بانک ملی -216
آبرنگ نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانمریم قنواتیبندرماهشهر ، خیابان سعیدی- ، خیابان فرهنگ- ، روبروی درمانگاه شفا- ، طبقه همکف217
کانون نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانسعید حیاتیفاز3-خیابان نهم-جنب مسجد14معصوم203
نوین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانناصر والی پورخ طالقانی- خ شهیدمجدم-روبروی تلاش3178
ندارد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانصالح عباسیخ شهید باهنر -روبروی درمانگاه آریا184
بهار نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در خوزستانافسانه گاموریخیابان سعیدی -چهارراه چهارم-نبش 15خردادشمالی184