واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقی به تعداد 867 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کتابسرای سیدی تبریز نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیفرید سیدی تبریز ، فلکه دانشگاه ، برج بلور طبقه همکف حیاط (زیر زمین ) پلاک ۴ ، جنب دفتر مدیریت برج240
کتاب فروشی ماکان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیعلیرضا شریفیخواجه - اصلی - میدان انقلاب - خیابان پست - طبقه همکف162
کتاب فروشی آصفی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیاصغر آصفیهریس ، بازار ، خیابان امام ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف186
کتاب فروشی انصافی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیعلی انصافی کلوانق خیابان امام پایین تر از مسجد جامع154
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیعلی خیریهشترود ، مرکز ، خیابان منتظری ، سه راهی خیابان شریعتی ، پلاک 25 ، طبقه همکف148
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیغلامعلی آقاجان پورهشترود ، محله سیلو ، خیابان امام خمینی ، نبش خیابان معلم ، طبقه همکف171
مرکز کتاب معلم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیسودابه صادقیمعلم شمالی بالاتر از میدان معلم 0277
قائم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیبهروز طالبی نیا45 متری شهرک اندیشه پایین تراز مسجد امام علی (ع) 0174
محمدی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیصابر محمدی ترکمانیخیابان استاد شهریار خیابان استاد شهریار 50295
قدیمی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیتورج قدیمیازادگان جنوبی ازادگان جنوبی 0 0162
کتاب فروشی ولوازم التحریر ازادگان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیمسعود اسماعیلیآزادگان جنوبی جنب نانوایی 0180
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیژیلا صمدیمبارک شهر - داغ یولی - خیابان شهیدباکری - بلوار چهارده معصوم - طبقه همکف147
خالقی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیرسول خالقیخ خیام شمالی جنب پاساژ الماس 0217
پزشکی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیرحمت اله پزشکیمعلم جنوبی پایین تراز میدان معلم 1204
قنبرزاده نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیحمید قنبرزادهروستای آرموداق روستای آرموداق 10182
عزیزی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیهوشنگ عزیزیروستای طوین روستای طوین 10216
بابائی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیرضا بابائیروستای تجرق روستای تجرق 10185
باران نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیجمیله رضائیمیانه - میدان معلم - خیابان معلم جنوبی - کوچه آزادی - طبقه زیر زمین177
ترابی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیعبداله ترابیشهید مفتح کوی فرهنگیان 0158
رسالت نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در آذربایجان شرقیاسمعیل قره داغیمیانه ، امام ، کوچه ناهید ، خیابان سرچشمه شمالی ، طبقه همکف152