واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در اردبیل به تعداد 282 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کتابفروشی طهماسبی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلجلیل طهماسبیطالقانی داخل پاساژ اقبالی 0143
کتاب فروشی میکائیلی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلاسداله میکائیلیطالقانی ندارد 0179
کتاب فروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلایوب کریمیمیدان امام میدان امام 0132
کتابفروشی دولتی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلالتفات دولتی خیاویمیدان دادگستری-بلوارعلامه جعفری-جنب دانشگاه پیام نور146
کتابفروشی و لوازم التحریرشایان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلبهرام قوليپارس آباد - شهیدمحمدزاده - بلوار شهیدبهشتی - بن بست ((آقامعلی کاملی)) - طبقه همکف164
کتابفروشی و لوازم التحریر کالج نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلثریا میرزائی پیرلوپارس آباد - جهادسازندگی - کوچه (پایگاه سلامت) - خیابان دانشجو - طبقه همکف205
کتابفروشی و لوازم التحریر معلم نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلعلي توكل زادهپارس آباد - سلمان فارسی - خیابان (پمپ بنزین قدیمی) - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه همکف207
کتابفروشی و لوازم التحریر دانشجو نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلوارث میرزائی وان علیاپارس آباد - سلمان فارسی - کوچه (بهزیستی) - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه اول144
کتابفروشی و لوازم محمدیان شعبه 2 نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلخالق محمدیاناصلاندوز - شهرداری - خیابان جمهوری - کوچه مولوی - طبقه همکف191
کتابفروشی و لوازم التحریر آذربایجان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلتوکل ایزدیپارس آباد - سلمان فارسی - خیابان 16 متری - خیابان امام خمینی - طبقه همکف195
تابلو نویس و خدمات هنری جعفرنژاد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلهادی جعفرنژاد جعفرلوخیابان شهید مظفر عزیزی خیابان شهید مظفر عزیزی 0113
کتب ونوشت افزار نصیری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلعباداله نصیریخیابن شهید رجایی روبروی درمانگاه خیابن شهید رجایی روبروی درمانگاه 0144
نوشت افزار مظفری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلمحمد صادق مظفری هشتچینخیابان کارگر شمالی روبروی شهرداری خیابان کارگر شمالی روبروی شهرداری 0150
کتابفروشی و لوازم التحریر سینا نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلمحمدحسن شرين زاده تك بلاغپارس آباد - بازار - خیابان شهید مدنی - خیابان امام خمینی (ره) - طبقه همکف146
کتابفروشی و لوازم التحریر امین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلعاليشان بابائي مهرهپارس آباد - سلمان فارسی - کوچه هفده شهریور - بلوار جمهوری اسلامی - طبقه همکف143
کتاب فروشی و لوازم التحریر یار مهربان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلمحمد رضائي خانمحمدپارس آباد - بازار - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان سیدالشهدا - تیمچه تیمورپور - طبقه همکف150
کتاب فروشی محبتی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلبهزاد محبتیخیابان امام خیابان كشاورز112
فرید نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلاژدر فریدگیگلوپارس آباد ، جهادسازندگی ، خیابان توحیدی ، خیابان عشایر ، طبقه همکف144
کتابفروشی و لوازم التحریر ارس نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلسمیه جباری القنابخیابان جمهوری اسلامی/روبروی بیمارستان ارس169
كتابفروشي و لوازم التحرير عظيمي نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در اردبیلفرامرز عظیمی ساریخانبگلرندارد خیابان جمهوری اسلامی 0117