واحد های ثبت شده در گروه فروشندگان کتاب در بوشهر به تعداد 147 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کتاب فروشی هرمس نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمرتضی ملک محمدیبندرگناوه - بهداری - کوچه 6پاسداران[15مصلی] - بلوار مصلی - طبقه همکف213
کتاب فروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمحمد خدرپورامام جنب داروخانه شبانه روزی 0236
دانشجو نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهررضوان کرمی بندرگناوه ، منازل سازمانی ، بلوار امام علی ، کوچه اول ، کتاب فروشی دانشجو ، طبقه همکف295
کتاب فروشی سروش نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرغلامحسین امیریبرازجان خ شهید چمران جنب سازمان تبلیغات ندارد ندا216
بارگاهی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمحمد حسن بارگاهیدالکی - شهرک - کوچه شهدا 16 - خیابان شهدا - طبقه همکف251
کتابفروشی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرشمسی بازدرهوابوشهر - فضیلت - خیابان بهشت صادق - بلوار ریسعلی دلواری - ساختمان پزشکان طبیب - طبقه هشتم - واحد 25215
کتاب فروشی جهان دانش نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرعلیرضا محمدیبوشهر - بهمنی - کوچه مهر 4 - کوچه یوسفی - طبقه همکف210
کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهراکبر شهریاریسنگی روبروی استانداری سنگی 1212
فرصت نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمهدی منصوریمطهری روبروی مبل امیر 0203
کتابسرای باران نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهریونس خدریامام جنب حوزه علمیه 5 حوزه علمیه امام خمینی209
ابراهیمخدری رسته : خرده فروشی کتاب نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرابراهیم خدریبهشت صادق ندارد 0214
کتابفروشی هاشمی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرعبدالحسین هاشمیبندر دیلم - ابتدای خیابان شریعتی جنوبی - بلوار بسیجیان - کوچه درویشی - طبقه همکف210
کتابفروشی دشتی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرحسن دشتیبندر دیلم - خیابان شریعتی جنوبی - خیابان صدف - خیابان دکتر شریعتی - طبقه همکف268
کتابفروشی صالحیان نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرعبدالکریم صالحیانبندر دیلم - خیابان شریعتی شمالی - خیابان دکتر شریعتی - بن بست کنارکوهی - طبقه همکف245
کتاب فروشی تنگسیری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهراکبر تنگسیریبندر دیلم - خیابان پاسداران - خیابان شهید بهشتی - کوچه فضای باز - طبقه همکف278
کتاب فروشی مینائی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمحمدحسن مینائیبندر دیلم - خیابان پاسداران - خیابان آزادگان شرقی - کوچه موسوی - طبقه همکف268
کتابفروشی دبیری نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمسعود دبیریبندر دیلم - اصلی - خیابان شهدای جنوبی - کوچه ((سرداری)) - طبقه همکف237
کتابفروشی ذبیحی نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمصطفی ذبیحیبندر دیلم - خیابان شریعتی شمالی - کوچه شهیدمحمدرضابازویی - خیابان دکتر شریعتی شمالی - طبقه همکف263
کتابفروشی افشین نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمحمدهادی افشینبوشهر ، عاشوری ، خیابان شهید عاشوری ، کوچه بهارستان 17 ، طبقه همکف195
کتابفروشی پاسارگاد نشر و انتشارات_فروشندگان کتاب در بوشهرمرتضی صادقینخل تقی - عسلویه - جنب دانشگاه پیام نور - جاده 15 کیلومتری نخل تقی - پلاک /2 - طبقه همکف210