واحد های ثبت شده در گروه انتشارات به تعداد 1,937 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتمع چاپ سلطانی نشر و انتشارات_انتشاراتمحمد سلطانیکرمانشاه هرسین خیابان واحدی 49
انتشارات کریمی نشر و انتشارات_انتشاراتمهندس کریمی قائمشهر خ جوییار. نبش خزر۶140
رایکا نشر و انتشارات_انتشاراتعلی دریایی رودسر213
چاپ وتبلیغات کبوده نشر و انتشارات_انتشاراتفرهاد کبوده چهارراه اسدابادی جنب پل163
اقبال نیک نشر و انتشارات_انتشاراتکتابی 293
چاپ نشر و انتشارات_انتشاراتجماره 301
چاپ و تبلیغات نشر و انتشارات_انتشاراتابوذر نوری تهران - اندیشه - فاز 4 309
چاپ و نشر نشر و انتشارات_انتشاراتبهرام یارمحمدیکرمانشاه میدان شهرداری سابق چاپ محمدی316
گرگ گرافیک نشر و انتشارات_انتشاراتعلی ذوالفقاری 264
ژینوپک نشر و انتشارات_انتشاراتمحمود خسروی 305
چاپ روز نشر و انتشارات_انتشاراتآقای حمیدیخیبان امام نبش کوچه بانک سینا چاپ روز372
دفتر مرکزی انتشارات خط سفید نشر و انتشارات_انتشاراتامیر صادق فراش بندیانتهران خ انقلاب خ نظری پلاک130 واحد 4 254
بانک کتاب Ocean Book نشر و انتشارات_انتشاراتMohammad.moradi تهران خیابان،نواب،خیابان کلهر،کوچه مشکین پلاک ۲۰285
نیازمندیها روزنامه جام جم عصراصفهان نشر و انتشارات_انتشاراتشمسخیابان سجاد. ساختمان شهر ارا طبقه اول207
شرکت دارساوین پارس نشر و انتشارات_انتشاراتدکتر محمد اسناوندیتهران خیابان سعدی شمالی خیابان شهید مرادی نور پلاک 2375
چاپخانه افست سروش نشر و انتشارات_انتشاراتمسعود کریملوخوی بلوار مدرس نرسیده به پزشکی قانونی 404
گروه چاپی پژوهشی فیکس نشر و انتشارات_انتشاراتایمان کاظمپور دهکردی حدفاصل چهارراه فصیحی و میدان دوازده محرم، مجتمع وکلای چهارسوق، طبقه همکف314
انتشارات امیرحسام نشر و انتشارات_انتشاراتزهره سادات فیض آبادی 378
انتشارات کتاب نشر و انتشارات_انتشارات خیابان چهارباغ بالا 301
چاپ و تبلیغات طرح برتر نشر و انتشارات_انتشارات  306