واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در مرکزی به تعداد 21 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شهر تبلیغات آوید نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیعلیرضا چیت سازاراک، خیابان ادبجو، خیابان فداییان اسلام،دفتر تبلیغاتی آوید 430
چاپ فروردین نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیعلی عیقیلی اراک خیابان شیخ فضل اله نوری جنب بانک مسکن 423
چکاپ سرویس فرهنگسرا نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حسین شیخ حسینیخیابان فرهنگسرا، نبش کوچه حکمت103
نشریه طاها نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی محمدصادق سعدیتفرش خ امام بالاترازبانک ملی187
انتشارات نجابت نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی عبدالله نخستیناراک خ شورا جنب حوزه علمیه خواهران179
انتشارات فلق 1 نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حمیدرضا باقرانیاراک خ دروازه تهران ک بانک خون پ7155123
انتشارات حیدری نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حامد حیدریاراک دانشگاه علوم پزشکی بال سبز755
انتشارات سماء نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی بهروز عابدیاراک خ قیام مقابل دانشگاه94
نشریه طاها نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی پیام کلاقیچیانتفرش خ امام بالاتراز بانک ملی نشریه طاها93
انتشارات حسام نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حسام الدین رنجبرنراق خ امام بالاتراز بانک صادرات299
انتشارات مهر نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی سارا رضاییاراک بلوار کرهرود مقابل پست بانک انتشارات مهر96
دوهفته نامه صبح ساوه نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی آرزو هیزمیساوه خ انقلاب نبش م انقلاب ساختمان نیاوران و 593
انتشارات داراسیستم نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی سعید یزدانیاراک خ قائم مقام نرسیده به مولوی غربی92
انتشارات فلق نور نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی جواد حاجی علی بیگیاراک دروازه تهران نبش ک بانک خون انتشارات فلق165
انتشارات توسکا نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی محمدعلی جلالوندیاراک خ دانشگاه ابتدای خ دروازه تهران96
کانون تبلیغاتی نقطه نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیمحسن طهماسبیاراک ، خیابان ملک، بین 17 متریو 12 متری ، نبش کوچه حکمت 658