واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در مرکزی به تعداد 21 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
شهر تبلیغات آوید نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیعلیرضا چیت سازاراک، خیابان ادبجو، خیابان فداییان اسلام،دفتر تبلیغاتی آوید 549
چاپ فروردین نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیعلی عیقیلی اراک خیابان شیخ فضل اله نوری جنب بانک مسکن 616
چکاپ سرویس فرهنگسرا نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حسین شیخ حسینیخیابان فرهنگسرا، نبش کوچه حکمت231
نشریه طاها نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی محمدصادق سعدیتفرش خ امام بالاترازبانک ملی319
انتشارات نجابت نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی عبدالله نخستیناراک خ شورا جنب حوزه علمیه خواهران310
انتشارات فلق 1 نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حمیدرضا باقرانیاراک خ دروازه تهران ک بانک خون پ7155281
انتشارات حیدری نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حامد حیدریاراک دانشگاه علوم پزشکی بال سبز950
انتشارات سماء نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی بهروز عابدیاراک خ قیام مقابل دانشگاه249
نشریه طاها نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی پیام کلاقیچیانتفرش خ امام بالاتراز بانک ملی نشریه طاها243
انتشارات حسام نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی حسام الدین رنجبرنراق خ امام بالاتراز بانک صادرات449
انتشارات مهر نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی سارا رضاییاراک بلوار کرهرود مقابل پست بانک انتشارات مهر247
دوهفته نامه صبح ساوه نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی آرزو هیزمیساوه خ انقلاب نبش م انقلاب ساختمان نیاوران و 5159
انتشارات داراسیستم نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی سعید یزدانیاراک خ قائم مقام نرسیده به مولوی غربی200
انتشارات فلق نور نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی جواد حاجی علی بیگیاراک دروازه تهران نبش ک بانک خون انتشارات فلق286
انتشارات توسکا نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزی محمدعلی جلالوندیاراک خ دانشگاه ابتدای خ دروازه تهران237
کانون تبلیغاتی نقطه نشر و انتشارات در مرکزی_انتشارات در مرکزیمحسن طهماسبیاراک ، خیابان ملک، بین 17 متریو 12 متری ، نبش کوچه حکمت 793