واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در کرمانشاه به تعداد 195 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتمع چاپ سلطانی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمحمد سلطانیکرمانشاه هرسین خیابان واحدی 51
چاپ و نشر نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهبهرام یارمحمدیکرمانشاه میدان شهرداری سابق چاپ محمدی316
تبلیغات شهربازی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهکرمی کرمانشاه شهربازی بزرگ 244
رازی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهفرشاد رستمیباغ ابریشم روبه روی درب خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه باغ ابریشم مقابل خوابگاه دانشگاه رازی109
سروش گرافیک نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاههادی عاطفیکرمانشاه سیمتری دوم چهارراه آل آقا (فرهنگسرای کوثر)688
حروفچینی حسین زاده نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهگلاله حسین زادهخیابان شهدا119
مهرباني نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهنويدمهرباني هورتكهباغ ابريشم نبش كوي 16 ابريشم232
اسپادانا نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهپيمان لطفيبلوارشهيد مصطفي امامي212
حروفچینی و تکثیر ستاره سهیل نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهکیقباد مرادیانبلوار شهید بهشتی خیابان تختی روبرو سالن ورزشی انقلاب205
مظاهري نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهجلال مظاهريخيابان شريعتي نرسيده به شورا197
اسپادانا نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهپيمان لطفي22 بهمن سي متري دوم213
مجید نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمجید فصیحیخ عشایر میدان ایثار مقابل شهرداری منطقه 2232
حشمت زاد نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهسارا حشمت زادشهرك معلم خ دهخدا خ پروين اعتصامي كوي 14184
كپي ايران نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكتايون صفاييشهرك ژاندامري مقابل دانشگاه آزاداسلامي181
هاي كپي نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمصيب رحيمي نسبباغ ني خيابان دانشگاه آزاد اسلامي174
كپي ايران نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكتايون صفاييشهرك ژاندارمري مقابل دانشگاه آزاداسلامي174
وطن نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكيومرث حاجي ويسيخيابان سيدجمال الدين اسدآبادي198
تابناك نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهفرشيد بخشندهشهرك ژاندارمري مقابل دانشگاه آزاد اسلامي168
نسل برتر نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهساراصنعت گرفردخيابان سنگر بالاترازاداره كل دارايي161
حروفچینی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهصمد امیر خانیمسکن خ گلستان ابتدای خ سمت چپ168