واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در کرمانشاه به تعداد 195 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجتمع چاپ سلطانی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمحمد سلطانیکرمانشاه هرسین خیابان واحدی 151
چاپ و نشر نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهبهرام یارمحمدیکرمانشاه میدان شهرداری سابق چاپ محمدی458
تبلیغات شهربازی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهکرمی کرمانشاه شهربازی بزرگ 300
رازی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهفرشاد رستمیباغ ابریشم روبه روی درب خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه باغ ابریشم مقابل خوابگاه دانشگاه رازی158
سروش گرافیک نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاههادی عاطفیکرمانشاه سیمتری دوم چهارراه آل آقا (فرهنگسرای کوثر)745
حروفچینی حسین زاده نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهگلاله حسین زادهخیابان شهدا197
مهرباني نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهنويدمهرباني هورتكهباغ ابريشم نبش كوي 16 ابريشم305
اسپادانا نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهپيمان لطفيبلوارشهيد مصطفي امامي280
حروفچینی و تکثیر ستاره سهیل نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهکیقباد مرادیانبلوار شهید بهشتی خیابان تختی روبرو سالن ورزشی انقلاب281
مظاهري نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهجلال مظاهريخيابان شريعتي نرسيده به شورا291
اسپادانا نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهپيمان لطفي22 بهمن سي متري دوم298
مجید نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمجید فصیحیخ عشایر میدان ایثار مقابل شهرداری منطقه 2304
حشمت زاد نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهسارا حشمت زادشهرك معلم خ دهخدا خ پروين اعتصامي كوي 14254
كپي ايران نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكتايون صفاييشهرك ژاندامري مقابل دانشگاه آزاداسلامي248
هاي كپي نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهمصيب رحيمي نسبباغ ني خيابان دانشگاه آزاد اسلامي235
كپي ايران نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكتايون صفاييشهرك ژاندارمري مقابل دانشگاه آزاداسلامي229
وطن نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهكيومرث حاجي ويسيخيابان سيدجمال الدين اسدآبادي246
تابناك نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهفرشيد بخشندهشهرك ژاندارمري مقابل دانشگاه آزاد اسلامي229
نسل برتر نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهساراصنعت گرفردخيابان سنگر بالاترازاداره كل دارايي216
حروفچینی نشر و انتشارات در کرمانشاه_انتشارات در کرمانشاهصمد امیر خانیمسکن خ گلستان ابتدای خ سمت چپ224