واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در فارس به تعداد 31 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مشاوره املاک داریوش نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسداریوش گشتاسبی شیراز _ شهر صدرا _ بلوار مولانا_ حدفاضل ومولانا3 جنب ساختمان مانی 660
سرویسهای طلایی نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارس شیراز-خ زند- حدفاصل انوری و خیام- طبقه فوقانی انجمن زرتشتیان 224
مرکز کامپیوتر و انتشارات دانش پژوهان نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسرضا بذرکار شعبه مرکزی : میدان مصلی خیابان بوستان شعبه 2 : انتشارات دانشگاه جهرم 1271
هنرکده فدک نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمدجواد خاقانی نژادداراب بلوار سرداران246
حروف چینی نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسزهرا بامروتداراب بلوار سپاه پاسداران122
چاب دیجیتال نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمد باقر ابراهمیخیابان پیروزی124
هنرکده نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمدباقر بشر پورخ چمران ساختمان قهرمانی138
خمات کامپیوتري محمد باقر فرح بخش نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمد باقر فرح بخشخ 22 بهمن147