واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در فارس به تعداد 31 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مشاوره املاک داریوش نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسداریوش گشتاسبی شیراز _ شهر صدرا _ بلوار مولانا_ حدفاضل ومولانا3 جنب ساختمان مانی 782
سرویسهای طلایی نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارس شیراز-خ زند- حدفاصل انوری و خیام- طبقه فوقانی انجمن زرتشتیان 373
مرکز کامپیوتر و انتشارات دانش پژوهان نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسرضا بذرکار شعبه مرکزی : میدان مصلی خیابان بوستان شعبه 2 : انتشارات دانشگاه جهرم 1440
هنرکده فدک نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمدجواد خاقانی نژادداراب بلوار سرداران402
حروف چینی نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسزهرا بامروتداراب بلوار سپاه پاسداران254
چاب دیجیتال نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمد باقر ابراهمیخیابان پیروزی261
هنرکده نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمدباقر بشر پورخ چمران ساختمان قهرمانی279
خمات کامپیوتري محمد باقر فرح بخش نشر و انتشارات در فارس_انتشارات در فارسمحمد باقر فرح بخشخ 22 بهمن314