واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در سیستان و بلوچستان به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
انتشارات صدیقی نشر و انتشارات در سیستان و بلوچستان_انتشارات در سیستان و بلوچستانقاسم بنی کمال 484
کانون اگهی و تبلیغات بعثت نشر و انتشارات در سیستان و بلوچستان_انتشارات در سیستان و بلوچستانصادق سالاری زاهدان تقاطع خیابان طالقانی و مصطفی خمینی525
شرکت تبلیغاتی طراح برتر نشر و انتشارات در سیستان و بلوچستان_انتشارات در سیستان و بلوچستانآشا ریگیزاهدان - خیابان خیام - خیام 10 - ساختمان آسیا 766
تایپ و تکثیر اطلس نشر و انتشارات در سیستان و بلوچستان_انتشارات در سیستان و بلوچستانامید یزدانیزاهدان خیابان بزرگمهر 6 886