واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در زنجان به تعداد 12 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپ آونگ نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانمحسن اسدی زنجان-خیابان شیخ فضل اله نوری- جنب کوچه دستوار 292
حروفچینی فلق نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانحکیمه محمدیبزرگراه 22 بهمن روبروی مجموعه ورزشی کارگران392
غزال نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانحسين حسنياسلام آباد خ مدني روبروي بانك تجارت458
دفتر فني مهان نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانليلا زيناليخ جمهوري نبش خ يازده اعتماديه پ 1/163344
چاپ و صحافي رستمخاني نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانايرج رستمخانيسبزه ميدان چاپ رستمخاني396
خدمات كامپيوتري عصراقتصاد نشر و انتشارات در زنجان_انتشارات در زنجانعبدالصالح اقتصاددروازه ارك كوچه اكبريه خ طالقاني پ 112309