واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در خوزستان به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپ نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستانجماره 705
چاپخانه قائم نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستانحسین یاراحمدی بندر امام خمینی : شهرستان سربندر ابتدای بلوار بهشتی848
مرکز چاپ و تبلیغات نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستانمحمدی نادری شرقی ادهم جنوبی بن بست نسیم849
انتشارات نشرانه نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستانسمیع ابتدای نادری نبش24 متری431
کانون تبلیغاتی نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستاناحمد ایوزسی متری خیابان وکیلی ساختمان کارا طبقه 4واحد 9 446
سفارش انلاین چاپی نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستان  اهواز-زیتون کارمندی 388
چاپخانه کارون بختیاری نشر و انتشارات در خوزستان_انتشارات در خوزستانرضا ظاهری عبده وند خرمشهر خیابان هریسچی جنب تعاونی مرزنشینان شماره. یک 1274