واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در البرز به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پذیرش اگهی نشر و انتشارات در البرز_انتشارات در البرزقدکچی 176
مرکز چاپ دیجیتال استار نشر و انتشارات در البرز_انتشارات در البرزامیرارسلان نجف پور شهرک سیدجمال الدین خ نواب جنب کافی نت استار586
چاپ نوین نظرآباد نشر و انتشارات در البرز_انتشارات در البرزحسام مهرپویاخیابان مطهری - کوچه شهید آزادفلاح ( کوچه آزمایشگاه بهار)1776