واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در آذربایجان غربی به تعداد 7 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپخانه افست سروش نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربیمسعود کریملوخوی بلوار مدرس نرسیده به پزشکی قانونی 703
لابرتوار چاپ عکس فیلمیران نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربیبلال روانسحر بالاتر از چهار راه آزادی روبه روی ساختمان فقرقا470
کانون تبلیغاتی اثرسازان نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربی دانش ، 3 راهی باکری ساختمان تایماز واحد 3 592
واحد تبلیغات نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربیستاری آ.غ ، ارومیه ، خیابان سردارن 2 ، ساختمان اسپوتا ، طبقه 2 واحد 6429
عريضه نويسي محمودي نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربیعزيز محموديكمربندي خ عدالت315
عريضه نويسي شيخ جليلي نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربیسيد عثمان شيخ جليليبلوار جمهوري اسلامي كوچه ثبت واحوال311
چاپ فرهنگ نشر و انتشارات در آذربایجان غربی_انتشارات در آذربایجان غربییوسف محمد مرادیبلوار کشاورز361