واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در اردبیل به تعداد 26 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپ دیجیتال خانه هنر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهندس شهزاد سعدی اردبیل، میدان جانبازان، ابتدای خیابان دانشگاه، روبروی کتابسرای پیام نو382
حروفچینی کامپیوتری عابد کوهی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهدی عابد کوهیخ باهنر شمالی روبروی نیروی انتظامی104
خدمات چاپي شباني نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلعادل شباني گيكلوخيابان امام(ره) روبروي فرمانداري كوچه دانشسرا136
حروف چيني ونشر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلحسين قربانعلي زادهمشکين شهر -خ بعثت111
وراوي نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیليعقوب صادق ز ادهمشکين شهر - خ امام-روبروي پاساژ محسني119
چاپ ستاره شهر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلپروين حقيريمشكين شهر -خيابان امام روبروي فرمانداري118
حروفچینی اصلانی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهرام اصلانی خیاویخ امام کوچه بسیج116
چاپ صبا نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهدی فرهانیخ آیت اله مشگینی روبروی بانک کشاورزی109
چاپ يوسفي نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمحمود يوسفيخ امام کوچه نهضت130
خدمات چاپ کامپیوتری نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلفاطمه بنیادی ساربانلاریخ سعدی پائین تر از منابع طبیعی125
خ امام خمینی کوچه محسنی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهروز نورمحمدیخ امام کوچه محسنی120
حروف چینی کامپیوتری قدس نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهناز کاظم نژادمیدان آزادی پاساژ آزادی112
حروفچینی چاپ سایه طبیعت نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلآمنه درگاهی مللوخیابان امام روبروی بانک ملی شعبه سبلان98
حروف چینی کامپیوتری مشگین چاپ نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلسلمان مصطفی زادهخ امام خمینی پاساژ یونس آبادی107
چاپ ولیعصر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهروز بازیارگرمی خ جانبازان135
چاپ دشتی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلعلیرضا دشتی ساریدرقگرمی خیابان امام ره جنب بانک صادرات124
زرین نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلداور ابوالفتحیاردبیل خیابان کاشانی پیر عبدالملک بطرف یاقوت جنب مسافرخانه آذربایجان137
چاپخانه بند علی زاده نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلیحیی بند علی زادهاردبیل سه راه دانش جنب بانک تجارت119
انتشارات باغ رضوان نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلحمید احدی خوش سیراردبیل خیابان معادی روبروی بانک ملی135
چاپ ارس نگار نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلیوسف هاشمی دیزجخیابان جمهوری میدان مخابرات131