واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در اردبیل به تعداد 26 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
چاپ دیجیتال خانه هنر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهندس شهزاد سعدی اردبیل، میدان جانبازان، ابتدای خیابان دانشگاه، روبروی کتابسرای پیام نو491
حروفچینی کامپیوتری عابد کوهی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهدی عابد کوهیخ باهنر شمالی روبروی نیروی انتظامی150
خدمات چاپي شباني نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلعادل شباني گيكلوخيابان امام(ره) روبروي فرمانداري كوچه دانشسرا237
حروف چيني ونشر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلحسين قربانعلي زادهمشکين شهر -خ بعثت200
وراوي نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیليعقوب صادق ز ادهمشکين شهر - خ امام-روبروي پاساژ محسني192
چاپ ستاره شهر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلپروين حقيريمشكين شهر -خيابان امام روبروي فرمانداري192
حروفچینی اصلانی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهرام اصلانی خیاویخ امام کوچه بسیج196
چاپ صبا نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمهدی فرهانیخ آیت اله مشگینی روبروی بانک کشاورزی203
چاپ يوسفي نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلمحمود يوسفيخ امام کوچه نهضت205
خدمات چاپ کامپیوتری نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلفاطمه بنیادی ساربانلاریخ سعدی پائین تر از منابع طبیعی203
خ امام خمینی کوچه محسنی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهروز نورمحمدیخ امام کوچه محسنی212
حروف چینی کامپیوتری قدس نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهناز کاظم نژادمیدان آزادی پاساژ آزادی189
حروفچینی چاپ سایه طبیعت نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلآمنه درگاهی مللوخیابان امام روبروی بانک ملی شعبه سبلان148
حروف چینی کامپیوتری مشگین چاپ نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلسلمان مصطفی زادهخ امام خمینی پاساژ یونس آبادی144
چاپ ولیعصر نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلبهروز بازیارگرمی خ جانبازان179
چاپ دشتی نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلعلیرضا دشتی ساریدرقگرمی خیابان امام ره جنب بانک صادرات192
زرین نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلداور ابوالفتحیاردبیل خیابان کاشانی پیر عبدالملک بطرف یاقوت جنب مسافرخانه آذربایجان206
چاپخانه بند علی زاده نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلیحیی بند علی زادهاردبیل سه راه دانش جنب بانک تجارت187
انتشارات باغ رضوان نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلحمید احدی خوش سیراردبیل خیابان معادی روبروی بانک ملی213
چاپ ارس نگار نشر و انتشارات در اردبیل_انتشارات در اردبیلیوسف هاشمی دیزجخیابان جمهوری میدان مخابرات210