واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در بوشهر به تعداد 33 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
انتشارات پل نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهر طاهره فهیمیبوشهر نرسیده به چهارراه ولیعصر مدرسه راهنمایی امیر کبیر141
انتشارات دانشگاه علمی کار نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهر طاهره حسینیبوشهر چهارراه شیلات دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر و1 انتشارات دانشگاه247
تکثیر و حروفچینی کامپیوتر نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهراحسان کمالیخورموج - خ مطهری روبروی فرمانداری354
تکثیر و چاپ حاجیانی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهربهرام حاجیانیخورموج - خ شفیق کوی درمانگاه صاحب الزمان292
حروف چینی و خدمات نشر نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرروح اله حاجی زادهخورموج - خ شهید مطهری شمال فرمانداری283
تکثر و حروف چینی شجریان نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرابوذر شجریانخورموج - خ شهید مطهری کوچه ایثار روبروی بانک مسکن282
چاپ پاسارگاد نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرکنعان کرمی مقدمخیابان بهشتی255
حروفچینی و خدمات نشر دیجیتالی غد- نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرهادی کوثری نژادکنگان بلوار امام منصورآباد263
حروف چینی و خدمات نشر کارا نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعلی اکبر ماهی خواهبلوار امام ستاد نماز جمعه298
خدمات حروفچینی رزمجو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهررضا رزمجوخ- بسیج نبش پاساژ سیفی319
چاپ کامپیوتری میلاد نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرمنصور حیاتیخ- امام روبروی فرمانداری338
تایپ و تکثیر عبدالهی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرغلامرضا عبدالهیخ پاسداران روبروی مغازه شریف236
تایپ و تکثیر خواجه نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرفوضیه خواجهخ رزمندگان241
حروف چینی احمدی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعزت احمدیخیابان پاسداران طبقه همکف چاپخانه افتخاری208
تايپ و تكثير رزمجو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعلي‌اكبر رزمجوخيابان بسيج - نبش پاساژ سيفي228
حروف چيني يادگار نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرمهناز يادگارخ شهدا روبروي پارك مثلثي222
چاپ كامپوتري ياهو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرفاطمه كيانيخ پيروزي روبرويدرمانگاه رازي234
حروف چيني زارعي نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعباس زارعيگناوه خ امام روبروي مجتمع تجاري جايگاه نماز جمعه235
تايپ حروفچيني مهرگان نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهراسماعيل عبدالهيبوشهر - ميدان انقلاب پاساژ عبيدي359
حروفچيني انعكاس نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرنجمه موحد نژادبوشهر خيابان مطهري پاساژ بانك مسكن طبقه همكف296