واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در بوشهر به تعداد 33 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
انتشارات پل نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهر طاهره فهیمیبوشهر نرسیده به چهارراه ولیعصر مدرسه راهنمایی امیر کبیر72
انتشارات دانشگاه علمی کار نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهر طاهره حسینیبوشهر چهارراه شیلات دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر و1 انتشارات دانشگاه96
تکثیر و حروفچینی کامپیوتر نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهراحسان کمالیخورموج - خ مطهری روبروی فرمانداری155
تکثیر و چاپ حاجیانی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهربهرام حاجیانیخورموج - خ شفیق کوی درمانگاه صاحب الزمان108
حروف چینی و خدمات نشر نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرروح اله حاجی زادهخورموج - خ شهید مطهری شمال فرمانداری114
تکثر و حروف چینی شجریان نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرابوذر شجریانخورموج - خ شهید مطهری کوچه ایثار روبروی بانک مسکن105
چاپ پاسارگاد نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرکنعان کرمی مقدمخیابان بهشتی105
حروفچینی و خدمات نشر دیجیتالی غد- نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرهادی کوثری نژادکنگان بلوار امام منصورآباد121
حروف چینی و خدمات نشر کارا نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعلی اکبر ماهی خواهبلوار امام ستاد نماز جمعه128
خدمات حروفچینی رزمجو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهررضا رزمجوخ- بسیج نبش پاساژ سیفی158
چاپ کامپیوتری میلاد نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرمنصور حیاتیخ- امام روبروی فرمانداری172
تایپ و تکثیر عبدالهی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرغلامرضا عبدالهیخ پاسداران روبروی مغازه شریف103
تایپ و تکثیر خواجه نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرفوضیه خواجهخ رزمندگان105
حروف چینی احمدی نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعزت احمدیخیابان پاسداران طبقه همکف چاپخانه افتخاری103
تايپ و تكثير رزمجو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعلي‌اكبر رزمجوخيابان بسيج - نبش پاساژ سيفي100
حروف چيني يادگار نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرمهناز يادگارخ شهدا روبروي پارك مثلثي101
چاپ كامپوتري ياهو نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرفاطمه كيانيخ پيروزي روبرويدرمانگاه رازي107
حروف چيني زارعي نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرعباس زارعيگناوه خ امام روبروي مجتمع تجاري جايگاه نماز جمعه102
تايپ حروفچيني مهرگان نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهراسماعيل عبدالهيبوشهر - ميدان انقلاب پاساژ عبيدي204
حروفچيني انعكاس نشر و انتشارات در بوشهر_انتشارات در بوشهرنجمه موحد نژادبوشهر خيابان مطهري پاساژ بانك مسكن طبقه همكف177