واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در چهارمحال وبختیاری به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گروه چاپی پژوهشی فیکس نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریایمان کاظمپور دهکردی حدفاصل چهارراه فصیحی و میدان دوازده محرم، مجتمع وکلای چهارسوق، طبقه همکف391
کتاب کودک نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری  276
پیک نور نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری مجتبی سمیعیشهرکرد- چهارراه فردوسی- 50 متر بالاتر از سیتی سنترستاره شهر141
انتشارات دانشگاه نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری مجتبی اردشیریلردگان دانشگاه علمی کاربردی134
هفته نامه زردکوه نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسعید یوسف پورشهرکرد خ مولوی نبش ک52 جنب کلینیک دی160
انتشارات دانشگاه پیام نور نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری یاسر کیاتی هرچگانیفارسان انتشارات دانشگاه پیام نور138
دفترنمایندگی انتشارات برت نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریعلی حیدریشهرکرد خ باهنر جنب مصلی روبرو شبکه بهداشت دفتر نمایندگی انتشارات برت144
انتشارات دانشگاه هلال احم نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسید محمد مهدی هاشمیشهرکرد دروازه سامان هلال احمر167
حروفچيني و كامپيوتري رسالت نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریمهراب رضاپوريانفرخ شهر - امام خميني354
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر خ امام خميني457
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر-خ17 شهريور449
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر خيابان توسلي نبش كوچه12 روبروي مصلي373
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر - خيابان شهدا510
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر - خيابان شهدا340
مهر سازي زرنگار نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریاكرم كريميفرخ شهر - بلوار 7 تير335