واحد های ثبت شده در گروه انتشارات در چهارمحال وبختیاری به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گروه چاپی پژوهشی فیکس نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریایمان کاظمپور دهکردی حدفاصل چهارراه فصیحی و میدان دوازده محرم، مجتمع وکلای چهارسوق، طبقه همکف479
کتاب کودک نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری  378
پیک نور نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری مجتبی سمیعیشهرکرد- چهارراه فردوسی- 50 متر بالاتر از سیتی سنترستاره شهر242
انتشارات دانشگاه نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری مجتبی اردشیریلردگان دانشگاه علمی کاربردی221
هفته نامه زردکوه نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسعید یوسف پورشهرکرد خ مولوی نبش ک52 جنب کلینیک دی261
انتشارات دانشگاه پیام نور نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاری یاسر کیاتی هرچگانیفارسان انتشارات دانشگاه پیام نور232
دفترنمایندگی انتشارات برت نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریعلی حیدریشهرکرد خ باهنر جنب مصلی روبرو شبکه بهداشت دفتر نمایندگی انتشارات برت247
انتشارات دانشگاه هلال احم نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسید محمد مهدی هاشمیشهرکرد دروازه سامان هلال احمر272
حروفچيني و كامپيوتري رسالت نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریمهراب رضاپوريانفرخ شهر - امام خميني454
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر خ امام خميني567
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر-خ17 شهريور557
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر خيابان توسلي نبش كوچه12 روبروي مصلي449
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر - خيابان شهدا586
سبحان نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریسيد محسن موسويفرخ شهر - خيابان شهدا381
مهر سازي زرنگار نشر و انتشارات در چهارمحال وبختیاری_انتشارات در چهارمحال وبختیاریاكرم كريميفرخ شهر - بلوار 7 تير375