«چینی بندزن» به کتابفروشی‌ها آمد

این‌رمان روایت عشق پاکی است که از بد حادثه در برهه‌ای از تاریخ به‌وقوع می‌پیوندد که رضاشاه با زور و تزویر، تمام قد سر برافراشته و کمر به نابودی عشّاق ایران زمین بسته است. مخاطب با خواندن این رمان گام‌به‌گام با عشق پاک خورشید و محمد جواد و رنجی که خانواده‌ای روستایی بی‌خبر از دنیا و مافیها متحمّل آن می‌شوند، همراه می‌شود؛ خانواده‌ای که به حکم فقر و تنگدستی در تمام عمر از روستای کوچکشان بیرون نرفته‌اند بالاجبار درگیر سفری سخت و طولانی می‌شوند و در آرزوی رسیدن به مشهد الرضا (ع) مشکلات این سفر تلخ را پشت‌سر می‌گذارند.

هر یک از اعضای این‌خانواده‌ ساده و صمیمی، داستانی منحصربه‌فرد دارند و روح پاک و بی‌آلایششان در طی زمان دستخوش حوادثی می‌شود که نگرش آنان به زندگی را تغییر داده و عمق می‌بخشد. رنجی که می‌برند از رنجی که وطن متحمّل می‌شود جدا نیست و قصّه‌ پرغصّه‌شان با تاریخ پرفراز و نشیب ایران درهم آمیخته است. حوادث تاریخی‌ای که این خانواده‌ بی‌بضاعت و محروم پشت‌سر می‌گذارند همگی مستند و برگرفته از منابع تاریخی است، تا جایی که حتّی آتش کشیدن الاغی در مازندران به دستور رئیس املاک نیز بر اساس منابع متقن تاریخی ذکر شده است؛ و از آن‌جا که خواننده‌ی هوشمند ما اطمینان یابد که نویسنده در پی شکل دهیِ حافظه‌ای کاذب در ذهن او نیست! فهرست منابع به پیوست در انتهای کتاب تقدیم شده است.

این‌کتاب با 394 صفحه و قیمت 45 هزار تومان منتشر شده است. 
384
1
 
0
لینک کوتاه: